+INFO

El programa es pot sotmetre a alguna modificació o cancel·lació d’última hora per motius aliens a l’organització o a causes meteorològiques. En aquest últim cas es comunicarà la nova ubicació a través dels mitjans de comunicació de les festes. 

Comissió Cultural Recreativa

Ermita de Sant Simó de Mataró

Veïnat de Mata, 13 

08304 Mataró  /  93 790 70 59

Ajuntament de Mataró

Direcció de Cultura

Carrer de Sant Josep, 9 

08302 Mataró  / 93 758 23 61

www.culturamataro.cat

Parròquia de Sant Simó

Veïnat de Mata, 13 

08304 Mataró 

93 790 70 59

www.parroquiasantsimoisantpau.com

Parròquia de Sant Pau

Carrer de Siete Partidas, 40 

08304 Mataró 

93 790 13 29