top of page

CRÈDITS

Edició: Comissió Cultural Recreativa Ermita de Sant Simó Mataró

Disseny i maquetació: Cristian Pérez Rosendo

Fotografies: Diferents autors

© Comissió Cultural Recreativa Ermita de Sant Simó Mataró

La Comissió Cultural Recreativa Ermita de Sant Simó Mataró ha creat aquest web amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació actualitzada sobre Les Festes de l’Aplec de Sant Simó. La Comissió intentarà en tot moment corregir els errors que es trobin o s'assenyalin. És per això que qualsevol usuari o usuària del web pot fer-nos arribar la seva aportació a través del correu electrònic ermitasantsimo@gmail.com. La Comissió Cultural Recreativa Ermita de Sant Simó Mataró no es fa responsable del contingut dels escrits que no li són propis.

ggggggggggggggggg-removebg-preview.png
bottom of page